NAŠ TIM

Dejan Maksimović

Dejan Maksimović

Direktor

Nada Savić

Nada Savić

Zamenik direktora

Srđan Ostojić

Srđan Ostojić

Rukovodilac ogranka u SR Nemačkoj

Ivan Mitrović

Ivan Mitrović

Menadžer nabavke

Mladen Macura

MLaden Macura

Tehnički direktor

Mijalko Sredojević

Mijalko Sredojević

Rukovodilac tehničke pripreme

Dušan Palikuća

Dušan Palikuća

Rukovodilac gradilišta

Aleksandra Kosović

Aleksandra Kosović

Tehnička priprema

Aleksandar Stanković

Aleksandar Stanković

Rukovodilac gradilišta

Darko Rujević

Darko Rujević

Rukovodilac gradilišta

Lazar jaglić

Lazar Jaglić

Rukovodilac gradilišta

Miloš Djikić

Miloš Djikić

Rukovodilac gradilišta

Nemanja Jakovljević

Nemanja Jakovljević

Rukovodilac gradilišta

Siniša Djoković

Siniša Djoković

Rukovodilac gradilišta

Siniša Milojević

Siniša Milojević

Rukovodilac gradilišta

poslovođe

Poslovođe

poslovođe

Poslovođe

poslovođe

Poslovođe

Copyright © 2017 BRIGATE d.o.o.

NAŠ TIM

Dejan Maksimović

Dejan Maksimović

Direktor

Nada Savić

Nada Savić

Zamenik direktora

Srđan Ostojić

Srđan Ostojić

Rukovodilac ogranka u SR Nemačkoj

Ivan Mitrović

Ivan Mitrović

Menadžer nabavke

Mladen Macura

Mladen Macura

Tehnički direktor

Mijalko Sredojević

Mijalko Sredojević

Rukovodilac tehničke pripreme

Dušan Palikuća

Dušan Palikuća

Rukovodilac gradilišta

Aleksandra Kosović

Aleksandra Kosović

Tehnička priprema

Aleksandar Stanković

Aleksandar Stanković

Rukovodilac gradilišta

Darko Rujević

Darko Rujević

Rukovodilac gradilišta

Lazar jaglić

Lazar Jaglić

Rukovodilac gradilišta

Miloš Djikić

Miloš Djikić

Rukovodilac gradilišta

Nemanja Jakovljević

Nemanja Jakovljević

Rukovodilac gradilišta

Siniša Djoković

Siniša Djoković

Rukovodilac gradilišta

Siniša Milojević

Siniša Milojević

Rukovodilac gradilišta

poslovođe

Poslovođe

poslovođe

Poslovođe

poslovođe

Poslovođe

Copyright © 2017 BRIGATE d.o.o.