KNEZA MILOŠA RESIDENCE

LOKACIJA: Kneza Miloša 54, Beogra

INVESTITOR: KMR Development d.o.o.

POVRŠINA: 48 000 m²

GENERALNI IZVOĐAČ: Energogroup d.o.o.

STATUS: Projekat realizovan 2019.

KNEZA MILOŠA RESIDENCE

LOKACIJA: Kneza Miloša 54, Beogra

INVESTITOR: KMR Development d.o.o.

POVRŠINA: 48 000 m²

GENERALNI IZVOĐAČ: Energogroup d.o.o.

STATUS: Projekat realizovan 2019.

Copyright © 2023 BRIGATE d.o.o.

Copyright © 2023 BRIGATE d.o.o.