BEZBEDNOST POČINJE OD TEBE

Voždove kapije, 25.10.2018.

Bezbednost radnika je najvažnija stavka u svakom projektu i novom izazovu sa kojim se kompanija Brigate susreće. Zaštitna oprema, pravilno rukovanje materijalom i mašinama i nadzor su osnova za siguran i kvalitetan rad svakog gradilišta. Kompanija Brigate se trudi da kroz razne obuke i edukacije zaposlenih podigne njihovu svest o značaju pažnje, predostrožnosti i samokontrole na radnom mestu. „Bezbednost počinje od tebe“ je bio naziv još jedne uspešne kampanje i događaja, koji je kompanija organizovala u cilju informisanja saradnika i kolega o bezbednosti za koju se kompanija zalaže i koju praktikuje na svakom svom projektu.

Copyright © 2023 BRIGATE d.o.o.

BEZBEDNOST POČINJE OD TEBE

Voždove kapije, 25.10.2018.

Bezbednost radnika je najvažnija stavka u svakom projektu i novom izazovu sa kojim se kompanija Brigate susreće. Zaštitna oprema, pravilno rukovanje materijalom i mašinama i nadzor su osnova za siguran i kvalitetan rad svakog gradilišta. Kompanija Brigate se trudi da kroz razne obuke i edukacije zaposlenih podigne njihovu svest o značaju pažnje, predostrožnosti i samokontrole na radnom mestu. „Bezbednost počinje od tebe“ je bio naziv još jedne uspešne kampanje i događaja, koji je kompanija organizovala u cilju informisanja saradnika i kolega o bezbednosti za koju se kompanija zalaže i koju praktikuje na svakom svom projektu.

Copyright © 2023 BRIGATE d.o.o.